Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

EVS 865-2 uustöötluse ja rahvuslike lisade koostamisettepanekud

21.01.2013

Meie kodulehelt on leitavad järgmise algupäraste standardi uustöötluste koostamisettepanek:

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus (EVS 865-2:2006 uustöötlus)
Uustöötlus on kinnitatud ka 2013. aasta riiklikus standardimiskavas
ja rahvuslike lisade koostamisettepanekud:
Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks. Eesti rahvuslik lisa
Eesti rahvuslik lisa standardile CEN/TS 1992-4-1:2009.
Betoonkonstruktsioonide taridetailide projekteerimine. Osa 4-1: Üldpõhimõtted. Eesti rahvuslik lisa
Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012.
Koostamisettepanekutest saab lähemalt lugeda ka meie kodulehelt koostamisettepanekute rubriigist.
 
Kati Käär
Standardimiskoordinaator (ehitus)
Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2