Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uus ISO projektkomitee - ärisuhete juhtimine

15.10.2013

ISO on registreerinud uue projektkomitee ISO/PC 286 „Koostööl põhinevate ärisuhete juhtimine. Raamistik“ (Collaborative business relationship management – Framework), kelle ülesandeks on samanimelise rahvusvahelise standardi koostamine. Uue projekti, tähisega ISO/NP 11000, koostamisel tuginetakse BSI (The British Standards Institution) standardile BS 11000-1:2010 „Collaborative business relationships. A framework specification“ ning selles osalevad Hiina, Itaalia, Malaisia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik. Viimane haldab ka komitee sekretariaati.

Koostatav standard käsitleb organisatsioonidevahelisi koostöösuhete raamistikke, andes juhised koostöövormide identifitseerimiseks, nende väljatöötamiseks ja edendamiseks ning suhetest saadava kasu optimeerimiseks. Selle standardi kontekstis mõistetakse koostöö erinevate vormidena, mitteametlikku partnerlust, ühinemisprotsessi, liite, konsortsiume, koostööl põhineva tarneahela korraldamist ja projektipõhist partnerlust, jt ärilisi suhteid. Parem koostöösuhete võrgustik aitab luua strateegilist keskkonda, mis muuhulgas peaks suurendama jõudlust ja vähendama organisatsiooni kulusid. Standard on kohaldatav nii avaliku kui erasektori ettevõtetele ja organisatsioonidele. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid nähakse kasu saamas suhete raamistikust kui innovatsiooni allikast ning efektiivselt juhitud suheteraamistik annab konkurentsieelise.

Kuna standard liigitub juhtimissüsteemide standardite hulka, kattub ISO/TC 286 käsitlusala tehnilise komiteede EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“ tegevusega.

Huvi ja küsimuste korral on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2