Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Tuletõrje valdkonna standardite EVS 812-2 ja EVS 812-5 uustöötlused arvamusküsitlusel

10.10.2013

Oktoobrikuu EVS Teatajaga on tuletõrje valdkonnas arvamusküsitlusele esitatud kahe standardi uustöötlused:
- prEVS 812-2:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“ ja
- prEVS 812-5:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus“.  

Uustöötluste koostamisettepanekud on esitanud EVS/TK 5 „Tuletõrje- ja päästevahendid“. Standardite uustöötluste kavanditega on need viidud vastavusse tänapäevase ehituspraktikaga ja uuenenud tehniliste normidega.
Kütuseterminalide ja tanklate standardikavandis prEVS 812-5 on peamised muutused senise standardiga võrreldes: - lisatud on nõuded tuleohutuskujadele terminali ehitiste vahel ning tuleohutuskujadele tanklates; - lisatud on nõudeid tuleohutuspaigaldiste projekteerimisele, üleandmisele, hooldusele, samuti on täiendatud nõudeid päästetööde tagamisele ning evakuatsioonile ja esmaste tulekustutusvahendite kohta.

Tuleohutust tagavate ventilatsioonisüsteemide standardikavandis prEVS 812-2 on võrreldes senise standardiga korrigeeritud jooniseid, täpsustatud on hoolduse ja puhastamise nõudeid ning täpsustatud on ventilatsioonisüsteemi kasutuselevõtu nõudeid.

Teade arvamusküsitluse kohta on avaldatud EVS Teatajas (oktoober 2013) ja EVS-i kodulehel.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2