Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Standardi EVS-EN ISO 3758:2012 „Tekstiil. Hooldustähistuse süsteem“ eestikeelne uustöötlus avaldatud

11.03.2013

Märtsikuu EVS Teatajaga avaldatud eestikeelne standard EVS-EN ISO 3758:2012 „Tekstiil. hooldustähistuse süsteem“ on standardi EVS-EN ISO 3758:2005 uustöötlus ning järjekorras kolmas standardi väljaanne.

EVS-EN ISO 3758 näol on tegemist standardiga, millega kehtestatakse graafiliste tingmärkide süsteem, mis määrab tekstiiltoodete tähistamise ja annab vajalikku informatsiooni tootele hooldustoimingu kestel võimaliku pöördumatu kahju vältimiseks. Standard määrab kindlaks tingmärkide kasutamise järgmistes toimingutes: pesemine, pleegitamine, kuivatamine, triikimine ning professionaalne tekstiilihooldus (kuiv- ja märgpuhastus, v.a tööstuslik pesupesemine).

Standardi uustöötluse väljaandmise tingis puhastuspraktikate ja tehnikate areng ning uued alternatiivsed puhastustoimingud. Uustöötlusega on muudetud ka hooldustoimingute kirjeldusi.

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistuse nõuded on kehtestatu majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määrusega nr 68. Hooldustähistuse märkimisel on määrusest tulenevalt soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN ISO 3758 või muust samaväärsest standardist.

Standardit on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.

Liis Tambek
Standardimiskoordinaator

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2