Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

EVS 846:2013 “Hoone kanalisatsioon” ja EVS 848:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk” avaldatud

7.03.2013

 Standardid EVS 846:2013 “Hoone kanalisatsioon” ja EVS 848:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk” on koostanud Standardikeskuse juurde loodud projektkomitee EVS/PK 42 “Kanalisatsioon” koosseisus Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut ja Eesti Vee-ettevõtete Liit.

 
Standard EVS 846:2013 “Hoone kanalisatsioon” on standardi EVS 846:2003 “Kinnistu kanalisatsioon” uustöötlus. Standardis EVS 846 käsitletakse hoonega seotud kanalisatsioonisüsteeme ning hoonevälised kanalisatsioonivõrgud on uuendatud standardis EVS 848:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk”.  Muudatuste sisseviimisel lähtuti EVS-EN 12056 “Gravity drainage systems inside buildings” põhimõttest.
 
Standardis EVS 846:2013 on täpsustatud on termineid, muudetud tehnosüsteemide seletusi, lisatud hoone aluspõhja drenaaži ja kanalisatsioonivee eelpuhastuse peatükid ning aitamaks erialainseneril valdkonnas orienteeruda on lisatud Euroopa standardite loetelu. 
 
Standard EVS 848:2013 “Väliskanalisatsioonivõrk” on standardi EVS 848:2003 “Ühiskanalisatsioonivõrk” uustöötlus. Standardis EVS 848 käsitletakse nii kinnistutel paiknevat kui ka ühiskanalisatsioonivõrku. Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 752 „Drain and sewer systems outside buildings“ põhimõttest.
 
Standardis EVS 848:2013 on täpsustatud termineid, kanalisatsioonivõrkude kirjeldusi ja nende toimimisnõudeid, eraldi on välja toodud kanalisatsioonivõrgu rajatiste kirjeldused ja nende toimimisnõuded, pööratud tähelepanu projekteeritava kanalisatsioonivõrgu süsteemi dimensioonimisele, täiendatud kanalisatsioonikaevude ja pumplate käsitlust ning aitmaks erialainseneril valdkonnas orienteeruda on lisatud Euroopa standardite loetelu. Standardisse on lisatud järgmised uued osad: tingtähised ja lühendid, kanalisatsioonivee puhastamine, kanalisatsioonivõrgu ehitamine, kasutamine ja hooldus. 
 
Standardeid on võimalik osta Standardikeskuse E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.
 
Kati Käär
Standardimiskoordinaator (ehitus)
Print  
Pysiklient2 Infoteenus