Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

CEN-i projektkomitee: „Ametid info- ja telekommunikatsioonitehnika (IKT) valdkonnas“

30.08.2013

CEN-i tehnikanõukogu on heaks kiitnud projektkomitee CEN/TC 428 „Ametid info- ja telekommunikatsioonitehnika (IKT) valdkonnas“ (Professions for Information and Communication Technology (ICT)) asutamise.

Projektkomitee eesmärk on koostada standard üldjuhistega IKT professionaalide määratlemiseks kompetentsuse, oskuste ning vajalike teadmistehulga põhjal, mis oleks rakendatav mitmekeelses keskkonnas.
Standardimistegevus saab olema tihedalt seotud CENi avaldatud tehnilise spetsifikatsiooniga CWA 16234-1:2010 „European e-Competence Framework 2.0“ ja viimatise CENi töötoa dokumendi CEN WS „ICT Skills“ leidudega. Tulemina valmib dokument, mis koosneb kompetentsiraamistikust, selle rakendusjuhendist ja metodoloogiast, mida saaksid kasutada ettevõtted ja personaliotsingu agentuurid ning tööjõu vahendamisega tegelevad ettevõtted määratlemaks IT töökohale esitatavaid nõudeid, värbamisprotsessi, IT ekspertide hariduse ja väljaõppega seonduvat jne.

Projektkomitee asutamisettepaneku tegi Itaalia, mis hakkab ka sekretariaati haldama. Peale Itaalia on projektkomitee töös osalemiseks nõusoleku andnud Belgia, Saksamaa, Iirimaa, Norra, Rumeenia ja Slovakkia.

Rohkem infot komitee kohta Standardiosakonnast.

Lauri Pähklimägi
30.08.2013

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2