Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

ISO standard metsaproduktide tarneahelale

18.10.2013

Rahvusvahelise standardiorganisatsiooni ISO juurde asutati uus projektkomitee ISO/PC 287 "Metsaproduktide tarneahel - Nõuded" (Chain of custody of forest-based products - Requirements).

Komitee käsitlusalaks on metsa jätkusuutlik majandamine ja metsaproduktide tarneahela rahvusvahelise standardi koostamine. Tarneahela eesmärk on luua jälgitav seos metsaproduktis kasutatava tooraine ja selle saamiskoha vahel. Standard annab ettevõtetele ja metsaomanikele võimaluse demonstreerida tarbijatele, et nende toodetes kasutatav puit tuleb jätkusuutlikult majandatud metsast.

Standardi koostamise esialgne ajakava on 3 aastat, mille käigus pannakse juba olemasolevad parimad praktikad metsaproduktide tarneahela alal kirja selliselt, et lõpptulemus oleks integreeritav muude juhtimissüsteemide alaste standarditega, nt ISO 9000 ja ISO 14000.

Komitee tegevusest võtavad aktiivselt osa ja osalevad standardi teksti loomises: Austria, Belgia, Hiina, Hispaania, Hollandi, India, Kanada, Mehhiko, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Soome, Tai, Ukraina ja Uus-Mermaa standardimis-organisatsioonide vastavate komiteede liikmed. Komitee tööd korraldavad (sekretariaati haldavad) ühiselt ABNT (Brasiilia) ja DIN (Saksamaa). Lisaks nimetatutele on huvi komitee töös vähemaktiivseks osalemiseks üles näidanud veel 18 riiki.
Eestis asjakohast komiteed asutanud ei ole ning komitee töös tänasel päeval ei osaleta.

Rohkem teavet ja küsimuste korral:

Martin Merimaa
18.10.2013

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2