Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uued eestikeelsed standardid elektervalgustuse alal

16.08.2013

Elektervalgustuse alal on toimumas suured muutused, mis on tingitud järjest tõhusamate valgusallikate kasutuseletulekust. Esimeses järjekorras tuleb nimetada valgusdioodlampe ja -valgusteid (leedlampe ja -valgusteid), mis paistavad silma oma kõrge valgusviljakusega (päris sageli juba üle 100 lm/W), pika elueaga (enamasti 30 000 kuni 40 000 tundi), kiire süttimisega (enamasti mõni ms), hämardamisvõimalustega ja valgustite uute ehituspõhimõtetega. Ühtlasi lähevad nad kogu aeg ka odavamaks. Seetõttu tegi EVS/TK 24 ettepaneku teemat käsitlevate normdokumentide tõlkimiseks, millest käesoleval aastal on eestikeelsena avaldatud kolm olulist leedvalgustuse kohta käivat standardit:

Nagu pealkirjad näitavad, käsitlevad need standardid ohutust ja oskussõnavara. Edaspidi on kavas välja anda ka lampide ja valgustite tehnilisi omadusi esitavaid standardeid.

Ohutus- ja paigaldusnõudeid käsitlevad ka hiljuti ilmunud standardid

 • EVS-EN 62034:2012. Akutoitelise hädavalgustuse automaatsed kontrollisüsteemid
   
 • EVS-HD 60364-7-714:2012. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised
   
 • EVS-HD 60364-7-715:2012. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-715: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Väikepingelised valgustuspaigaldised

Kaks viimast ei käi küll otseselt mitte valgustuse, vaid valgustuspaigaldiste elektrilise osa kohta. Peale valguse puutub inimene kokku ka ultraviolett- ja infrapunakiirgusega. Selles valdkonnas on sageli vaja järgida küllaltki rangeid tervishoiu- ja ohutusnõudeid, mistõttu osutus vajalikuks anda eesti keeles välja kaks olulist standardit:

 • EVS-EN 60335-2-27:2010. Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele
   
 • EVS-EN 61228:2008. Päevitus-luminofoor-ultraviolettlambid. Mõõtmisviis ja andmete esitamine

Väärib märkimist, et hiljuti ilmus eesti keeles teise väljaandena küllaltki üksikasjaline oskussõnavarastandard

 • EVS-EN 12665:2011. Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused

Nimetatud standardid on kasulikud kõigile, kes tegelevad valgustus- ja kiirituspaigaldiste projekteerimise ja tegeliku kasutamisega.
Aastal 2014 on oodata mitut uut eestikeelset valgustusstandardit, mille hulgas eriti tähtsaks tuleb lugeda välistöökohtade valgustuse standardi EVS-EN 12464-2 uut väljaannet.

Endel Risthein
EVS/TK 24 „Valgus- ja valgustustehnika“ ekspert 

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2