Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Pikima traditsiooniga Eesti standardi uustöötlus

5.04.2013

Avaldatud on kirjastandardi uustöötlus: EVS 882-1:2013 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri".

Eesti oma standarditena on 1974. aastast kehtinud ENSV VST 3-74 „Unifitseeritud dokumentatsioonisüsteem. Haldusdokumentatsioon. Põhinõuded“, mille teine versioon kehtestati 1981. aastal. 1990. aastal (Vabariigi Valitsuse 2. juuli 1990. a määrus nr 137 „Haldusdokumentatsiooni unifitseeritud süsteemi vabariiklikus standardis muudatuste tegemise kohta“) tehti selles muudatusi ning kolmas versioon EV ST 3-92 „Haldusdokumentide vormistamise põhinõuded“ jõustus 15.05.1992. Standardi eelmine redaktsioon oli koostatud aastal 2005, uusväljandes on ühtlustatud standardi nõudeid kehtivate õigusaktidega, sh Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrus nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ ja 20. detsembri 2007. a määrus nr 251 „Aadressiandmete süsteem“. 
 

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2