Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

EVS 865-1:2013 “Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri” avaldatud

7.03.2013

Standardi EVS 865-1:2013 "Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri" on koostanud Standardikeskuse juurde loodud projektkomitee EVS/PK 43 "Hoone ehitusprojekt" koosseisus Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Arhitektide Liit, Inseneribüroo Pike OÜ, Eesti Kütte-ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts ja Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

 
Standard EVS 865-1:2013 "Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri" on standardi EVS 865-1:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri"uustöötlus.
 
Uustöötluses on kaasajastatud soovitusi hoone eelprojekti seletuskirja koostamiseks tulenevalt standardi EVS 811:2012 "Hoone ehitusprojekt" uustöötluse sisust ning antud juhised standardiga EVS 907:2010 "Rajatise ehitusprojekt" hõlmatud rajatiste eelprojekti seletuskirja koostamiseks. 
 
Standardi uustöötluses on kaasajastatud standardi pealkirja. Varasema "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri" asemel on kasutusele võetud "Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri". Muudatus on tingitud asjaolust, et standard on rakendusstandardiks nii standardile EVS 811:2012 "Hoone ehitusprojekt" kui ka standardile EVS 907:2010 "Rajatise ehitusprojekt"ning käsitleb nii hoone kui ka tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri eelprojekti seletuskirja.
 
Standardi EVS 865-1 eesmärgiks on anda eelprojekti seletuskirja koostamise raamistik. Standardi uustöötluses käsitletakse lisaks projektlahenduste kirjeldamise spetsiifilistele küsimustele ka eelprojekti seletuskirja sisu ja ülesehituse üldpõhimõtteid. Uustöötlus annab soovitusi nii juhuks, kui koostatakse paljusid ehitusprojekti osasid hõlmava tervikliku eelprojekti seletuskiri, kui ka olukorraks, kui seletuskiri käsitleb vaid üht ehitusprojekti osa. Standardi uustöötluses ei korrata õigusaktide nõudeid, sealhulgas projektdokumentide vormistusnõudeid.
 
Projektkomitee EVS/PK 43 "Hoone ehitusprojekt" on koostamas ka standardi EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus" uustöötlust. Täpsem info on leitav Standardikeskuse kodulehel koostamisettepanekute rubriigist ja standardimisprogrammist.
 
Standardeid on võimalik osta Standardikeskuse E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.
 
Kati Käär
Standardimiskoordinaator

 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2