Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

EVS 919:2013 “Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid” avaldatud

7.05.2013

Standardi EVS 919:2013 “Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid” on koostanud Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride poolt moodustatud töörühm ning standardi on heaks kiitnud Standardikeskuse juurde loodud tehniline komitee EVS/TK 27 „Küte ja ventilatsioon“.

 
Standard EVS 919:2013 käsitleb suitsutõrje temaatikat alates projekteerimisest lõpetades hooldusega. Standardi koostamise eesmärgiks oli ühtlustada ja täpsustada suitsutõrje süsteemidele esitatavaid nõudeid. Eriti olulise asjana tuleb märkida käivitustasemete mõiste sisseviimist.
 
Standardis on antud on juhised ja nõuded:
- suitsutõrje põhimõtete kujundamiseks
- suitsutõrje tasemete valimiseks
- käivitustasemete valimiseks
- suitsueemalduse kavandamiseks
- ülerõhusüsteemide kavandamiseks
- seadmete valimiseks
- paigaldamisele
- kasutuselevõtule
- hooldusele ja korrashoiule
- toodete vastavuse tõendamisele.
 
Standard on mõeldud kasutamiseks nii Päästeameti töötajatele kui ka projekteerijatele ja ehitajatele.
 
Standardit on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ja klienditeenindusest Aru tn 10.
 
Kati Käär
Standardimiskoordinaator (ehitus) 
Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2