Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

prEVS 875-10 "Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus" arvamusküsitlusel

10.09.2013

Septembrikuu EVS Teatajaga on arvamusküsitlusele esitatud standardi EVS 875-10:2008 uustöötlus, standardikavand prEVS 875-10 „Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“.

Uustöötluse koostamise ettepaneku on esitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing ning uustöötluse koostamine on arvatud EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ 2013. aasta tööprogrammi. Kavandi autoriteks on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt moodustatud töörühma liikmed.

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist ning selle kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. EVS 875-10 käsitleb andmete kogumist hindamistoimingu käigus ja vara ülevaatust kui selle ühte tähtsamat osa, samuti vara analüüsi.

Teade arvamusküsitluse kohta on avaldatud EVS Teatajas (september 2013) ja EVS-i kodulehel.

Standardikavand on arvamusküsitlusel kuni 30.10.2013 a. Kommentaarid palume esitada vastaval alusfailil ning saata aadressile liis@evs.ee.

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS-i kontaktisik: Liis Tambek

Print  
Pysiklient2 Infoteenus