Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Asutatud on uus projektkomitee EVS/PK 53 „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel“

11.06.2014

Eesti Standardikeskus on registreerinud uue projektkomitee EVS/PK 53 „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel“. Komitee loomise otsusega on asutajaliikmeteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Riigi Kinnisvara AS, Oxford Sustainable OÜ, NCC Property Development OÜ, Kolm pluss üks OÜ, Hendrikson & Ko OÜ, MTÜ Green Building Council, Pärnu Commerce OÜ, MTÜ Ökoehituse Ühing. Töörühma projektijuhiks valiti Oxford Sustainable OÜ esindaja Hadley Barrett.

EVS/PK 53 eesmärgiks on koostada uus rahvuslik standard, mis kirjeldab kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamist ehitise ja ehitatud keskkonna (kinnisvara ja energiaprojektide) planeerimises, projekteerimises, ehituses ja kasutuses. Projekti valmimise tähtajaks on paneeritud 2016.  a. mai. 

Huvitatud osapooltel on võimalik projektkomiteega EVS/PK 53 liituda avalduse esitamisel, vastavalt EVS juhendis 6 "Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord" kehtestatud korrale.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2