Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu number

3.04.2014

Ilmunud on aprillikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on EVS/PK 43 „Hoone ehitusprojekt“.

14 uut tõlget kommenteerimisel

6 uut algupärase standardi koostamisettepanekut - prEVS 847-1 „Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded“; prEVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“; prEVS 896 „Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis“; prEVS 898 „Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis“, prEVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused, prEVS 924 Hüdrotehniliste ehitiste põhialused“.

Tühistamisküsitlusel on 13 standardit - EVS-EN 12736:2002, EVS-EN 13444-1:2001, EVS-EN 13447:2001,EVS-EN 14137:2003, EVS-EN 14512:2006, EVS-EN 1821-1:2000, EVS-EN 1821-2:2001, EVS-EN 1986-1:2000, EVS-EN 1986-2:2001, EVS-EN 1987-1:2000, EVS-EN 1987-2:2000, EVS-EN 1987-3:2000, EVS-EN 50482:2008

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 60079-17:2014 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid“ ja EN 71-1:2011+A3:2014 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused. Täiendus 3: Mänguraamatud“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt septembris 2014, EVS-EN 1994-1-2:2005/prA1 „Eurokoodeks 4 - Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid.Tulepüsivusarvutus“ avaldatakse mais 2014.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 16 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad, Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid.
 

Head lugemist

 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2