Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Arvamusküsitlusel prEVS 898 „Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis“

1.04.2014

Aprillis ja mais on arvamusküsitlusel standardikavand prEVS 898 „Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis“ (EVS 898:2008 uustöötlus).

Uustöötluse koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 03 „Telekommunikatsioonitehnika“, kavandi on koostanud Erika Adams.

Standardi uustöötluse peamised muutused on:
— lisatud nõuded ning põhimõtted geograafiliste MCC-de piires mobiiltelefonivõrgu koodide (MNC-de) ja riigile täiendava MCC määramiseks;
— lisatud nõuded ning põhimõtted abonendi identifitseerimisnumbri (MSIN) kasutamisele geograafiliste MCC-de piires;
— lisatud nõuded ning põhimõtted muus riigis kui selles, millele on TSB Direktoraat MCC määranud MCC+MNC kasutamisele;
— lisatud  näited E.212 kohase ressursi kasutamise kohta;
— lisatud vormid eksterritoriaalse MCC/MNC kasutamise ning selle tühistamise teatamiseks.

Standard kirjeldab abonentide unikaalset ja ühetähenduslikku identifitseerimisplaani ning IMSI ülesehitust. Standard kehtestab IMSIt moodustavate osade määramise protseduurid, et vältida IMSI topeltkasutust.

Palume võimalikud kommentaarid saata kuni 01.06.2014 vastaval alusfailil, EVS poolseks kontaktisikuks on Lauri Pähklimägi.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2