Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Arvamusküsitlusel on muudatus suitsutõrje standardile EVS 919:2013

1.07.2014

Juulikuu EVS Teatajaga on arvamusküsitlusele esitatud standardi EVS 919:2013 muudatus, kavand EVS 919:2013/prA1 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“. Kavandi on koostanud Vassil Hatšuki koostöös EVS/TK 27 "Küte ja ventilatsioon".

Muudatuse koostamise ettepaneku on esitanud Vassil Hartšuk (Päästeamet) ning selle on heakskiitnud EVS/TK 27 „Küte ja ventilatsioon“.

Standard EVS 919:2013 käsitleb nõudeid suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele. Standardite kasutajateks on projekteerijad, ehitajad ja tuleohutusalaga tegelevad spetsialistid.

Teade arvamusküsitlusest on avaldatud EVS Teatajas (juuli 2014). Kavand on arvamusküsitlusel kuni 01.09.2014 a. Kommentaarid palume esitada vastaval alusfailil ning saata aadressile mihkel@evs.ee. 

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS-i kontaktisik: Mihkel Siitam

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2