Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Avaldatud on uus eestikeelne standard EVS-EN 12599:2012 “Ventilatsioon hoonetele. Katsetuste protseduurid ja mõõtmismeetodid paigaldatud ventilatsiooni ja õhu konditsioneerimise süsteemide üleandmiseks”.

5.03.2014

Märtsis 2014 jõustus standardi EVS-EN 12599:2012 „Ventilatsioon hoonetele. Katsetuste protseduurid ja mõõtmismeetodid paigaldatud ventilatsiooni ja õhu konditsioneerimise süsteemide üleandmiseks“ eestikeelne tõlge. Seda standardit võib kohandada elamu ja eluruumide ventilatsiooni süsteemidele.

Antud standard määratleb ventilatsioon kontrolli, katsetus meetodid ja mõõteinstrumendid installeeritud süsteemi eesmärgile vastavuse kontrollimiseks peamiselt üleandmisel, mida osaliselt teostatakse enne, üleandmise ajal ja peale üleandmist.

Standard võimaldab valida lihtsate testimismeetodite ning ulatuslike mõõtmiste vahel.

Standard kohaldub mehhaaniliste ventilatsiooni ja konditsioneerimise süsteemidele nagu on määratletud EN 12792-s ja hõlmab kõiki komponente: lõppseadmeid, lõppelemente, õhu töötlemisseadmeid, õhujaotussüsteeme (õhuhaarded, väljavõte, väljapuhe), automaatseid kontroll- ja juhtimisseadmeid ning tuleohutus süsteeme.

 
Standardis kirjeldatud mõõtemeetodid kohalduvad juhul kui süsteem on komplekteeritud, reguleeritud ja balansseeritud. 
 
Standardi mõõtmismeetodeid võib kasutada õhu konditsioneerimise süsteemide energiatarbe kontrolli raames vastavalt EU Direktiiv 2010/31/EU „Hoonete energiatõhususe Direktiiv“ (vt. EN 15239, EN 15240).
 
Standardit on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ning klienditeenindusest Aru tn 10.
 
Mihkel Siitam
Standardimiskoordinaator
 
Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2