Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Uut kvaliteedijuhtimises – EN ISO 9001 ja EN ISO 9000 uustöötlused arvamusküsitlusel

15.08.2014

Augustikuu EVS Teatajaga on kahekuulisele arvamusküsitlusperioodile esitatud standardikavand prEN ISO 9001 „Quality management systems - Requirements (ISO/DIS 9001:2014)“. Tegemist on uustöötlusega laialt kasutust leidnud standardile EVS-EN ISO 9001:2008 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded“. Huvitatud osapooltelt ootame tagasisidet standardi sobivuse kohta hiljemalt 4.10.2014. Kommentaarid ja ettepanekud palume esitada vastaval vormil (nii eesti kui inglise keeles), mis on alla laetav rubriigist „Standardikavandite arvamusküsitlus“. Standardi uusversioon avaldatakse eeldatavasti 2015. a. lõpus.

Samaaegselt EVS-EN ISO 9001 uuenemisega on koostamisel uusversioon ka juhtimissüsteemide aluseid käsitlevale standardile EVS-EN ISO 9000:2007 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara“. Planeeritu kohaselt avatakse standardikavandi prEN ISO 9000 „Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO/DIS 9000:2014)“ arvamusküsitlus septembrikuu EVS Teatajaga. Tagasiside kavandile on oodatud sarnaselt vastaval vormil 2 kuu vältel. Uustöötlus avaldatakse eelduste kohaselt 2016. a. esimeses pooles.

Laekuvaid kommentaare aitab käsitleda valdkonna eest vastutav tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“. Standardite võimalik tõlkimine toimub peale uustöötluste avaldamist ning see kajastub standardimisprogrammis ja EVS/TK 33 tööprogrammis.

Arvamusküsitlusel olevaid kavandeid on võimalik osta ja nendega tutvuda Standardikeskuse e-poest ning klienditeenindusest Aru tn 10.


Tagasiside ja täiendavate küsimuste korral on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek (liis@evs.ee).

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2