Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Uuendatud Eesti standardid ehitiste tuleohutuse sarjas EVS 812

3.04.2014

Avaldatud on tuletõrje valdkonna standardisarja EVS 812 "Ehitiste tuleohutus" järgmiste osade uustöötlused:

  • Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid;
  • Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus. 

Standardi EVS 812-2:2014 peamised muutused võrreldes varasemaga on:
- muudetud vastavaks kaasaja tehnilistele normidele;
- korrigeeritud joonised;
- täpsustatud hoolduse ja puhastamise nõuded;
- täpsustatud ventilatsioonisüsteemi kasutuselevõtu nõuded.

Standardi EVS 812-5:2014 olulised muutused võrreldes varasema väljaandega on:
- lisatud nõuded tuleohutuskujadele terminali ehitiste vahel ning tuleohutuskujad tanklatele
- lisatud nõuded tuleohutuspaigaldiste projekteerimisele, üleandmisele, hooldusele.
- lisatud nõuded päästetööde tagamisele ning evakuatsioonile.
- lisatud nõuded esmaste tulekustutusvahendite kohta.

Mõlemad standardid on koostanud Tuletõrje- ja päästevahendite standardimise tehniline komitee EVS/TK 5.  Standardeid on võimalik osta Standardikeskuse E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.

Heiki Aasmann
Standardimiskoordinaator

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2