Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Uus ISO tehniline komitee „Tootemargi hindamine“

14.02.2014

Uue asutatud ISO tehnilise komitee ISO/TC 289 „Tootemargi hindamine" (Brand evaluation) käsitlusalaks on tootemargi hindamise ning sellega seotud valdkondade standardimine, sh terminite määratlemine ja hindamismetoodikate kirjeldamine. Komitee eesmärgiks on koostad kolme gruppi liigitatavad standardid: esmalt termineid ja hindamisprotsessi elemente kirjeldavad standardid; teise grupi standarditega kirjeldatakse erinevate metoodikate (sh income method, price premium method, income-split method) hindamiskriteeriumeid; ning kolmanda grupi standardites käsitletakse juhiseid tootemargi hindamist mõjutavate tegurite (sh kvaliteet, tehnoloogia, turg) mõõtmiseks.

Komitee sekretariaati haldab Hiina, töös osalevad Austraalia, Belgia, Šveits, Kanada, Ühendkuningriik, Soome, Saksamaa, Rootsi.

ISO/TC 289 peab oluliseks koostööd ISO tehnilise komiteega ISO/TC 176 „Quality management and quality assurance“. Hetkel Eestis valdkonna standardimisega tegelev tehniline- või projektkomitee puudub, kuid ISO/TC 176 tööd peegeldab EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“.

Huvi ja küsimuste korral on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2