Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu number

5.09.2014

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

22 uut tõlget kommenteerimisel

1 uue algupärase standardi/standardilaadse dokumendi koostamine - EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013/prNA „Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad. Eesti rahvuslik lisa“.

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – pikendamisküsitlusel on EVS 827:2004 „Turvakiibi rakendus ja liides“, EVS 828:2009 „Sertifikaadid Eesti Vabariigi isikutunnistusel“, EVS 900:2009 „Koristusvaldkonna sõnavara“.

Tühistamisküsitlusel on 18 standardit: EVS-EN 100012:2005, EVS-EN 100014:2005, EVS-EN 129000:2005, EVS-EN 129000:2005/A1:2005, EVS-EN 129100:2002, EVS-EN 129100:2002/A1:2005, EVS-EN 129101:2005, EVS-EN 129102:2005, EVS-EN 129200:2005, EVS-EN 129201:2005, EVS-EN 129202:2005, EVS-EN 129202:2005/A1:2005, EVS-EN 13383-2:2013, EVS-EN ISO 11969:1999, EVS-EN ISO 11985:1999, EVS-EN ISO 12864:1999, EVS-EN ISO 3326:2013, EVS-EN ISP 12064-1:2000.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 326-2:2010+A1:2014 "Puitplaadid. Proovivõtt, lõikamine ja kontroll. Osa 2: Esmane tüübikatsetus ja ettevõtte tootmisohje" ja EN ISO 3166-1:2014 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes“ avaldatakse Eesti standarditena eeldatavalt novembris.

1 uus eestikeelne standardiparandus -EVS-EN 932-5:2012/AC:2014 „Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 5: Üldkasutatavad seadmed ja kalibreerimine“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus, Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Määrus 305/2011 (endine 89/106/EMÜ) Ehitustooted, Määrused 665/2013 ja 666/2013 tolmuimejate energiamärgistus ja ökodosaini nõuded.

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus