Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Vara hindamise võrdlusmeetodid - uustöötluse koostamisettepanek prEVS 875-11

10.03.2014

Standardikeskusele on esitatud algupärase standardi koostamisettepanek uustöötluse koostamiseks standardile EVS 875-11:2009 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“. Ettepaneku esitas Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing ning selle kiitis heaks ja lisas oma 2014. a. tööprogrammi EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“.

Kavandi prEVS 875-11 koostamisega tegeleb töörühm, kelle ülesandeks on ajakohastada standardit tulenevalt muudatustest seadusandluses ning viia see kooskõlla rahvusvaheliste ja Euroopa hindamisstandarditega. Standardis käsitletakse võrdlusmeetodi mõistet, kasutamise eesmärke ja võimalusi, sh kvantitatiivse ja kvalitatiivse ning statistilise analüüsi võtteid.

Standardikavandi arvamusküsitlusperiood (kestusega 2 kuud) algab eeldatavasti 2014. a. juuni alguses.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Liis Tambek.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus