Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu number

7.02.2014

Ilmunud on veebruarikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

7 uut tõlget kommenteerimisel.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on EVS 892:2007 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Põhimõtted“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-HD 22.14 S3:2007 „Kummiisolatsiooniga kaablid nimipingega kuni 450/750 V. Osa 14: Paindkaablid kõrgpaindlikkust nõudvatele rakendustele“ ja EVS-ISO 4967:2007 „Teras. Mittemetalsete lisandite sisalduse määramine. Mikrograafiline meetod standardkaartide kasutamisega“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 14214:2012+A1:2014 „Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt juulis 2014 ja EN 1097-9:2014 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 9: Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdkulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt juunis 2014.

2 uut eestikeelset standardiparandust -  EVS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 „Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 1: Tolerantside põhimõisted, hälbed ja istud“, EVS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 „Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Joonmõõtmete tolerantside ISO koodsüsteem. Osa 2: Standardtolerantsi klasside ja piirhälvete tabelid avadele ja võllidele“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 16 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Komisjoni määrused 643/2009 ja 1060/2010 Kodumajapidamistes kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistus ja ökodisaini nõuded, Direktiiv 2006/95/EÜ Madalpingeseadmed, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid, Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad, Direktiiv 97/23/EÜ Surveseadmed.

Head lugemist!
 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2