Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Eestikeelsena ilmus standard EVS-EN 50341-1:2012 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad“

25.06.2014

Valminud on standardi EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad“ eestikeelne tõlge. See standard asendab kahte eelmist õhuliinide standardit EVS-EN 50341-1:2001+A1:2009 ja EVS-EN 50423-1:2005. Esimene neist oli õhuliinidele pingega üle 45 kV ja teine liinidele pingega 1 kV kuni 45 kV. Seoses sellega on muutused võrreldes eelmiste standarditega üsna suured. Põhilised muudatused on järgmised:

  1. Olulisim muudatus on, et endise kahe standardi (pingetele 1 kV kuni 45 kV ja üle 45 kV) asemel saab nüüd kasutada üht.
  2. EVS-EN 50341-1:2013 on viidud kooskõlla eurokoodeksite viimaste väljaannetega.
  3. Liinidele toimivate mehaaniliste koormuste määramiseks kasutatakse ühtainust meetodit.
  4. Uues standardis on kasutatud uusi projekteerimismeetodeid ja arendusi.

Standardisari EVS-EN 50341 jaguneb järgmisteks osadeks:

  • EVS-EN 50341-1. Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad.
  • EVS-EN 50341-2. Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2: Siseriiklikud erinõuded.

Siseriiklikud erinõuded Eesti jaoks, nii eesti kui ka inglise keeles, on samuti valmis ja ootavad CENELECi kinnitust.

EVS/TK 19 "Kõrgepinge"
Tiit Metusala ja Peeter Raesaar

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2