Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Algatatud uustöötlus kinnisvarakeskkonna korraldamise standardile EVS 807

4.11.2014

Alustatud on algupärase standardikavandi „Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine“ koostamisega (EVS 807:2010 uustöötlus), mis esitab ja avab kinnisvara korrashoiu valdkonna põhimõisted ning arusaama korrashoiu ratsionaalsest korraldusest, sellega kaasnevast dokumenteerimisest ning kulutustest.

Standardi uustöötlust arendatakse edasi saavutatud kogemustele ning Euroopa standardites (eelkõige standardiseerias EN 15221) esitatud põhimõtetele tuginedes. Käsitletakse arusaama kinnisvarakeskkonnast, sellega seotud kvaliteedist ning selle hindamise erinevatest aspektidest. Standard on mõeldud kasutamiseks nii era- kui avaliku sektori kinnisvara omanikele kui ka valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele.

Uustöötluse ettepaneku esitajaks on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit ning selle on heaks kiitnud ja oma tööprogrammi lisanud EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“. Kavandi koostamiseks on moodustatud vastav töögrupp.

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlusperiood kestusega kaks kuud algab 2016. a. jaanuaris.

Täiendavate küsimuste korral on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2