Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu number

7.03.2014

Ilmunud on märtsikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on EVS/PK 42 „Veevarustus ja kanalisatsioon“ tegevus, asutatud on EVS/PK 50 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)“.

4 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 1097-5:2008 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 5: vee sisalduse määramine ventileeritavas kuivatuskapis kuivatamise teel“, EVS-EN 14080:2013 „Puitkonstruktsioonid. Lamell-liimpuit ja plankliimpuit. Nõuded“, EVS-EN 14825:2013 „Kliimaseadmed, vedelikjahutid ja elektrilise ajamiga kompressoriga soojuspumbad ruumide kütmiseks ja jahutuseks. Testimine ja hindamine osalise koormuse tingimustes ja sesoonsete näitajate arvutamine“, EVS-EN ISO 9692-1:2014 „Keevitus ja külgnevad protsessid. Liidete ettevalmistamise viisid. Osa 1: Käsikaarkeevitus, kaarkeevitus kaitsegaasis, gaaskeevitus, TIG-keevitus ja terase kiirguskeevitus“.

2 uut algupärase standardi koostamisettepanekut - prEVS 821 „BDOC - Digitaalallkirja vorming“, prEVS 923 „Eesti e-arve profiil“.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on EVS 8:2008 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 15 standardit - EVS-EN 116200:2012; EVS-EN 116203:2002; EVS-EN 116204:2002; EVS-EN 116205/116206/116204:2005; EVS-EN 147000:2002; EVS-EN 147100:2002; EVS-EN 147101:2002; EVS-EN 1836:2005+A1:2007; EVS-EN 50132-1:2010; EVS-EN 50132-5-1:2012; EVS-EN 50132-5-2:2012; EVS-EN 60601-2-8:2002; EVS-HD 384.4.482 S1:2002; EVS-ISO 12647-1:2007; EVS-ISO 8586-1:2001

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12464-2:2014 „Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt juulis 2014.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 20 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnetiline ühilduvus.

Head lugemist
 

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2