Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Avaldatud on algupärase standardi uustöötlus EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“

6.03.2014

Märstikuus jõustus Eesti standardi uustöötlus EVS 865-2:2014 "Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri". Standardi on koostanud projektkomitee EVS/PK 43 "Hoone ehitusprojekt" ning see käsitlseb hoone, tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhidektuuri põhiprojekti seletuskirja.

Ehitusprojekti kirjelduse standardisari koosneb nüüd kahest osast:

  • EVS 865-1:2013 "Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri"
  • EVS 865-2:2014 Ehituspeojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri"

Standardeid on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ja klienditeenindusest.

Kairi Tänavsuu

standardimiskoordinaator (ehitus)

 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2