Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Rahvusliku lisa koostamisettepanek standardile EN 590:2013 - nõuded ja katsemeetodid diislikütusele

9.04.2014

Standardikeskusele on esitatud uue rahvusliku lisa koostamisettepanek „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“ (EVS-EN 590/prNA). Tegemist on rahvusliku lisa kavandiga Euroopa standardile EN 590:2013, millega esitatakse erinõuded standardi rakendamiseks proovivõtmisel, diislikütuse tähistamisel tanklates ning kliimatingimustest tulenevate nõuete ja neile vastavate katsemeetodite osas.

Koostamisettepaneku on esitanud EVS/TK 37 „Kütuste ja määrdeainete kvaliteet“.

Kavandi arvamusküsitlusperiood (kestusega 2 kuud) on kavandatud toimuma alates mai algusest. Täiendav info eeldatavatest arvamusküsitluse ja avaldamise kuupäevadest leiab standardimisprogrammist.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Liis Tambek.
Print  
Pysiklient2 Infoteenus