Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number

9.01.2014

Ilmunud on jaanuarikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on 4 uut EVS/TK-d/PK-d - EVS/PK 46 „Arst-homöopaadi teenused“, EVS/TK 47 „Vee kvaliteet“, EVS/TK 48 „Veemajandus“, EVS/TK 49 „Ilu- ja isikuteenused“.

7 uut tõlget kommenteerimisel

Algupäraste standardite koostamine - prEVS JUHEND 5 „Rahvusvaheliste  ja Euroopa standardite ülevõtt Eesti standarditeks“

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – pikendamisküsitlusel on EVS 8:2008 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 806:2002 „Puidu visuaalse tugevussortimise reeglid“, EVS-EN 864:1999 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Inimestel kasutatavad kapnomeetrid. Erinõuded“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 206:2013 „Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus“ ja EN 12697-41:2013 „Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 41: Vastupidavus jäätõrjevedelikele“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt juuni 2014.

4 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 1991-1-2:2004/AC:2013, EVS-EN 1991-1-6:2005/AC:2013, EVS-EN 1991-3:2006/AC:2012, EVS-EN 1991-4:2006/AC:2012

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 12 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Komisjoni määrused 1015/2010 ja 1061/2010 Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuded ja energiamärgistus, Komisjoni määrused 392/2012 ja 932/2012 Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini nõuded ja energiamärgistus, Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused 765/2008 (akrediteerimine) ja 1221/2009 (EMAS), Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 768/2008 (toodete turustamine), Direktiiv 95/16/EÜ Liftid.

Head lugemist!
 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2