Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Valdkonna „Vara juhtimine“ standardimine võib muutuda ISO-s järjepidevaks

18.12.2014

2014. a. avaldas ISO projektkomitee kolm ISO/PC 251 „Asset management“ poolt koostatud vara juhtimist käsitlevat standardit: ISO 55000:2014 „Asset management – Overview, principles and terminology“, ISO 55001:2014 „Asset management – Management systems – Requirements“ ja ISO 55002:2014 „Asset management – Management systems – Guidelines for the application of ISO 55001“.

Jätkamaks tööd standardite uustöötluste koostamiseks ja selleks vajaliku eelinfo kogumiseks, on ISO liikmetele esitatud hääletamiseks ettepanek registreerida olemasolev projektkomitee samanimeliseks tehniliseks komiteeks „Vara juhtimine“. Töörühma soov on osaleda ka teiste valdkondade (kellel on soov arvestada eespool toodud kolme standardiga) töös, aidates koostada uusi standardeid ja standardite uustöötlusi nt järgmistes valdkondades: kinnisvarakeskkonna juhtimine; joogiveeteenust pakkuvate ettevõtete ja nende teenuste juhtimine; tarkavara haldamine.

Vara hindamise projektkomitee ISO/PC 251 töös osaleb vaatlejana Eestist EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 29.01.2015.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel osaledes vastava valdkonna Eesti komitee töös. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Liis Tambek.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2