Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Kavand prEVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“ arvamusküsitlusel

6.06.2014

Juunikuu EVS Teatajaga on arvamusküsitlusele esitatud standardi EVS 875-11:2009 uustöötlus, kavand prEVS 875-11 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“. Kavandi on koostanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt moodustatud töörühm.

Uustöötluse koostamise ettepaneku on esitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing ning see on arvatud EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ 2014. aasta tööprogrammi.

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist ning selle kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus-, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. EVS 875-11 “Võrdlusmeetod” käsitleb võrdlusmeetodi kasutamise eesmärke ja võimalusi, sh kvantitatiivse ja kvalitatiivse ning statistilise analüüsi võtteid.

Teade arvamusküsitlusest on avaldatud EVS Teatajas (juuni 2014). Kavand on arvamusküsitlusel kuni 5.08.2014 a. Kommentaarid palume esitada vastaval alusfailil ning saata aadressile liis@evs.ee. 

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS-i kontaktisik: Liis Tambek

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2