Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Asutatud on uus projektkomitee EVS/PK 54 „Loomulik valgustus hoonetes“

23.07.2014

18. juunil 2014 toimus projektkomitee EVS/PK 54 "Loomulik valgustus hoonetes" asutamiskoosolek.

Projektkomitee on standardimisest huvitatud ekspertide rühm, mille liikmeteks on standardimisest huvitatud organisatsioonid ja ettevõtjad. EVS/PK 54 asutajaliikmeteks on Tallinna Tehnikaülikool, Terviseamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Arhitektide Liit, OÜ Fassaadiprojekt,  OÜ Arhitektuuribüroo Adrikorn ja Rets.

EVS/PK 54 eesmärk on projekti tulemusena koostada ja avaldada standardi EVS 894:2008+A1:2010 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ muudatus (A2).

Asutamiskoosolekul räägiti standardimispõhimõtetest ning arutati algupärase standardi muudatuse koostamisega seotud küsimusi.
EVS/PK 54 projektijuhiks valiti Tallinna tehnikaülikooli esindaja Hendrik Voll.

Huvitatud osapooltel on võimalik avalduse esitamisel projektkomiteega EVS/PK 54 "Loomulik valgustus hoonetes" liituda (EVS Juhend 6).

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Kairi Tänavsuu
 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2