Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Uus Eesti standard EVS-ISO 14066:2014 - kasvuhoonegaaside valideerimisrühmade ja tõendamisrühmade kompetentsusnõuded

3.04.2014

Avaldatud on uus Eesti standard EVS-ISO 14066:2014 „Kasvuhoonegaasid. Kasvuhoonegaaside valideerimisrühmade ja tõendamisrühmade kompetentsusnõuded“.

EVS-ISO 14066:2014 täiendab standardi EVS-EN ISO 14065:2013 „Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendamisasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel“ nõudeid. Standard esitab erinõuded valideerimis- ja tõendamisrühma kompetentsusele. Ettepaneku rahvusvahelise standardi üle võtmiseks esitas tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“.

Standardit on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ning klienditeenindusest Aru tn 10.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus