Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Avaldatud sidetehnikaalaste standardite uustöötlused EVS 896:2014 ja EVS 898:2014

6.08.2014

Augustikuu EVS Teatajaga jõustusid sidetehnikaalaste standardite uustöötlused EVS 896:2014 ja EVS 898:2014.

EVS 896:2014     Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis

Peamised muudatused võrreldes eelmise väljaandega:
— Jaotis A.8, milles asendati varasem tekstiosa uuega. Muudatused annavad täiendavat informatsiooni riigisisese kasutusega numbrite, lühinumbrite, erikasutusega numbrite, ülipikkade numbrite struktuuride ning funktsioonide kohta.
— Redaktsioonilised muudatused neis terminites, määratlustes ning numbristruktuurides ja nende funktsionaalsustes, mida see standard enam ei käsitle.
— Lisatud on täiendav rahvusvahelise E.164 numbri struktuur ja funktsionaalsus testimiseks ning selgitatud on üksnes riigisisese kasutusega numbri, lühinumbri, erikasutusega numbri (SUN) ja ülipikkade riigisiseste (tähenduslike) numbrite olemust ja funktsionaalsust.

EVS 898:2014     Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis

Standardi uustöötluse peamised muutused on:
- lisatud nõuded ning põhimõtted geograafiliste MCC-de piires mobiiltelefonivõrgu koodide (MNC-de) ja riigile täiendava MCC määramiseks;
- lisatud nõuded ja põhimõtted abonendi identifitseerimisnumbri (MSIN) kasutamisele geograafiliste MCC-de piires;
- lisatud nõuded ning põhimõtted muus riigis kui selles, millele on TSB Direktoraat MCC määranud MCC + MNC kasutamise;
- lisatud näited E.212 kohase ressursikasutamise kohta;
- lisatud vormid eksterritoriaalse MCC/MNC kasutamise ning selle tühistamise teatamiseks.

Standarditega on võimalik tutvuda lugemispunktides, neid on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Aru 10, Tallinn.

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2