Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Arvamusküsitlusel prEVS 821 „BDOC. Digitaalallkirja vorming“

5.03.2014

Märtsis ja aprillis on arvamusküsitlusel standardikavand prEVS 821 „BDOC. Digitaalallkirja vorming“ (EVS 821:2009 uustöötlus).

Uustöötluse koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“, kavandi on koostanud AS Sertifitseerimiskeskus.

Standardi uustöötluse põhiliseks põhjuseks on harmoniseerimine ETSI poolt hiljuti avaldatud uute standarditega, samuti signeerimispoliitika kajastamine allkirjas ning kasutatavate krüptoalgoritmide ajakohastamine.

Standard defineerib XML-vormingud täiustatud elektrooniliste allkirjade jaoks, millel on pikaajaline tõestusväärtus, ja kaasab kasulikku lisateavet tavapärasteks kasutusjuhtudeks. See lisateave sisaldab ka tõestusmaterjali allkirja kehtivusest, mis on kasutatav isegi siis, kui allkirjastaja või verifitseerija üritab hiljem eitada (salata) allkirja kehtivust.

Palume võimalikud kommentaarid saata kuni 04.05.2014 vastaval alusfailil, EVS poolseks kontaktisikuks on Lauri Pähklimägi.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus