Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2014

Arvamusküsitlusel prEVS 923 „Eesti e-arve profiil“

7.03.2014

Alates märtsist on arvamusküsitlusel esmakordselt koostatud standardikavand prEVS 923 „Eesti e-arve profiil“.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“. Standardi koostamisel on andnud sisendid Eesti e-arve huvigrupp (sh. Pangaliit ja pangad), kavandi on toimetanud Andres Lilleste.

Standard rakendub Eestis kasutusel olevatele e-arvetele, mida vahendatakse pankadesse, ametiasutustele ja ettevõtetele. Lisaks on võimalik rakendada piiriüleses arveldamises ning kasutada ka alusena hangete koostamisel – hankija saab esitada konkreetse viite standardile, millele peavad vastama hanke tulemusena esitatavad teenusarved.

Palume võimalikud kommentaarid saata kuni 04.05.2014 vastaval alusfailil, EVS poolseks kontaktisikuks on Lauri Pähklimägi.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2