Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Arvamusküsitlusel on uus algupärane standard prEVS 925 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“

10.12.2014

Detsembrikuu EVS Teatajaga on arvamusküsitlusele esitatud uus algupärane standard:
prEVS 925 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“.

Käesolev standard käsitleb tööstuslikult valmistatavaid materjale, mida kasutatakse teekatendi aluse üla- ja alakihtide ehitamiseks, samuti pinnase stabiliseerimiseks ja tugevdamiseks. Selliste stabiliseerivate materjalide kasutamine põhineb pikaaegsel kasutuskogemusel, toetudes Eesti looduslikele oludele, kasutatavatele kohalikele materjalidele ja väljatöötatud teede konstruktsioonilahendustele, andes sealjuures majanduslikult otstarbeka lahenduse. Antud materjalide valmistamisega antakse võimalus suunata edaspidisesse kasutusse keskkonda potentsiaalselt koormavaid materjale, kindlustades sealjuures nende materjalide sobivuse ettenähtud lõppkasutuseks. Standard liigitab materjalid 2-, 7- ja 28-päevase survetugevuse põhjal ning määrab kindlaks materjalide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised omadused. Samuti esitatakse nõuded tootmisele, tähistamisele, tarnimisele ja vastavushindamisele. Standardi käsitlusalasse ei kuulu ehitusplatsil koostisosade segamise teel valmistatud tooted.

Standardikavandi on koostanud EVS/TK 2 ning kavand valmib eeldatavasti 2015 a. kevadel.

Ootame teie kommentaare vastaval vormil kuni 31.01.2015 a. aadressile kairi@evs.ee.

EVS-i kontaktisik: Kairi Tänavsuu
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2