Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Uue ISO projektkomitee „Auditi andmete kogumine“ asutamisettepanek

20.11.2014

ISOs on hääletusel projektkomitee „Auditi andmete kogumine“ (Audit data collection) asutamine.

Käsitlusala eesti keeles:
Auditi andmete kogumine pakub audiitoritele lahenduse kuidas saada arvestuse andmed, sh arvestuse andmete elementide vormingu ja sisu nõuded ning andmeliidese väljundfailid.

Käsitlusala inglise keeles:
Audit Data Collection provides the solution on how auditors obtain accounting data, including format and content requirements of accounting data elements and data interface output files.

Antud valdkonnaga on seotud tehniline komitee EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 04.02.2015.
Osalemine CENi tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Lauri Pähklimägi.
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2