Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja maikuu number

8.05.2014

Ilmunud on maikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on EVS/PK 51 „ Lamekatused“.

24 uut tõlget kommenteerimisel.

2 uut algupärase standardi koostamisettepanekut - EVS-EN 590/prNA „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“, prEVS JUHEND 4 „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.
 

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – pikendamisküsitlusel on EVS 636:2002 „Põletatud põlevkivi portland-põlevkivitsemendi, portland-komposiittsemendi ja müüritsemendi tootmiseks“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS 833-1:2002 „Pingestusterased. Osa 1: Üldised nõuded“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 71-2:2011+A1:2014 „Mänguasjade ohutus. Osa 2: Süttivus“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt septembris 2014, EN 60079-14:2014 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt oktoobris 2014.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 9 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Komisjoni määrus 206/2012 Kodumajapidamistes kasutatavate kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuded,  Komisjoni määrus 626/2011 Kodumajapidamistes kasutatavate kliimaseadmete energiamärgistus, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid, Direktiiv 95/16/EÜ Liftid.

Head lugemist!
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2