Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmus uus raudteevaldkonna standard EVS 922 "Raudteealased rakendused. Raudteefoorid, tee- ja signaalmärgid"

3.07.2014

Standard käsitleb raudtee tee- ja signaalmärke ning raudteefoore, nõudeid nende kujule ja suurusele, värvus- ja  peegeldusomadustele ning paigaldamisele ja nähtavusele,  eesmärgiga ühtlustada Eesti raudteetaristu valdajate tehnilised nõuded raudteefooridele, tee- ja signaalmärkidele.   Standardi on koostanud Tehnilise Järelevalve Amet, lähtudes Eesti, Soome, Saksamaa ja Venemaa nõuetest raudteefooridele ning Eesti raudtee-ettevõtjate kasutatavate tee- ja signaalmärkide konstruktsiooni, kuju ja paigaldust käsitlevatest normdokumentidest.     

 
Standardit on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ja klienditeenindusest Aru tn 10.
Print  
Pysiklient2 Infoteenus