Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

EVS/PK 42 "Veevarustus ja kanalisatsioon" registreeringu tühistamine

10.03.2014
EVS avaldas EVS/PK 42 "Veevarustus ja kanalisatsioon" registreeringu tühistamise kohta teate EVS Teataja märtsikuu numbris, seosest projekti eduka täitmisega.
 
Projekti käigus tõlgiti ära 4 Euroopa standardit ning koostatid 4 algupärase standardi uustöötlust.
 
EVS-EN 858-2:2003 "Kergete vedelike (nt õli ja bensiin) püüdursüsteemid. Osa 2: Nimimõõdu valik, paigaldamine, toimimine ja hooldamine"
 
EVS-EN 1825-2:2002 "Rasvapüüdurid. Osa 2: Nimimõõdu valik, paigaldamine, toimimine ja hooldamine"
 
EVS-EN 1671:2000 "Survelised kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid"
 
EVS-EN 12889:2000 "Äravoolu- ja kanalisatsioonitorude kaevikuta paigaldamine ja katsetamine"
 
EVS 921:2014 "Veevarustuse välisvõrk"
 
EVS 848:2013 "Väliskanalisatsioonivõrk"
 
EVS 846:2013 "Hoone kanalisatsioon"
 
EVS 835:2014 "Hoone veevärk"
 
Projekt komitee liikmed olid: Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut ja Eesti Vee-ettevõtjate Liit.
 
Eesti Standardikeskuse kontaktisik:
Mihkel Siitam
Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2