Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu number

4.07.2014

Ilmunud on juulikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on EVS/PK 53 „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel“.

17 uut tõlget kommenteerimisel.

5 uue algupärase standardi/standardilaadse dokumendi koostamine - EVS 919:2013/prA1 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“, EVS JUHEND 2:2013/prA1 „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine – Muudatus A1“, prEVS 677 „Teravili, kaunvili ja teraviljasaadused. Organoleptiliste omaduste määramine“, prEVS 679 Teravili ja kaunvili. Kahjuritega nakatatuse määramine prEVS 925 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks“.

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – pikendamisküsitlusel on EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on EVS 636:2002 „Põletatud põlevkivi portland-põlevkivitsemendi, portland-komposiittsemendi ja müüritsemendi tootmiseks“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard: EVS-EN 2000:2006 „Aerospace series - Quality assurance - EN aerospace products - Approval of the quality system of manufacturers“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus.

Head lugemist!
 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2