Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu number

11.12.2014

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

16 uut tõlget kommenteerimisel.

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – ülevaatusküsitlusel on EVS 652:1994 „Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod“, EVS 668:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Niiskuse määramine“, EVS 669:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine“, EVS 670:1998 „Kaubapõlevkivi“, EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“, EVS 843:2003 „Linnatänavad“, EVS 876:2004 „Kontonumbrid“.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on standardite EVS 681:1996 „Teravili ja kaunvili. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine“, EVS 682:1996 „Teravili. Klaasisuse määramine“, EVS 725:1996 „Teravili ja teraviljasaadused. Happesuse määramine“, EVS 727:1996 „Teraviljasaadused. Magnetilise metallilisandi määramine“, EVS 730:1997 „Teraviljasaadused. Fraktsioonilise koostise ja lisandite määramine“, EVS 743:1998 „Nisu. Üldnõuded“, EVS 744:1998 „Rukis. Üldnõuded“, EVS 756:1998 „Kaer. Üldnõuded“, EVS 757:1998 „Oder. Üldnõuded“, EVS 760:2003 „Teravili ja teraviljasaadused. Toorproteiinisisalduse määramine“, EVS 761:1999 „Nisujahu. Üldnõuded“, EVS 762:1999 „Kaunviljad. Üldnõuded“, EVS 814:2003 „Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid“, EVS 815:2003 „Mais. Niiskusesisalduse määramine“, EVS 820:2003 „Teravili ja teraviljasaadused. Toorkiu määramine“, EVS 899:2009 „Kvantitatiivsed struktuur-aktiivsus analüüsid. Mudelite koostamine ja kasutamine“ kehtivus.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 62353:2014 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Elektriliste meditsiiniseadmete korduvkatse ja remondijärgne katse“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt juulis 2015.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 26 uut standardit.
 

Head lugemist!

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2