Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

ISO tehnilise komitee „Kohtuekspertiis“ asutamisehääletus

4.11.2014

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on hetkel aktiivne projektkomitee ISO/PC 272 „Kohtuekspertiis“ („Forensic sciences“). Kuna projektkomitee asutati ühe standardi koostamiseks, on nüüd plaanis projektkomitee ümber registreerida tehniliseks komiteeks, et laiendada komitee käsitlusala ning täiendada tööprogrammi.

Loodava ISO tehnilise komitee käsitlusalaks on kohtuekspertiisi valdkonna standardimine ning juhiste andmine. See hõlmab standardite väljatöötamist, mis puudutavad laboratooriumite ning sündmuskoha kohtuekspertiisi tehnikaid ning metoodikat üldistes valdkondades nagu asitõendite avastamine ja kogumine, asitõendite analüüs ning tõlgendamine ning tulemuste esitamine ja järelduste tegemine. 

Komitee asutamishääletusel osalevad kõik ISO liikmed ning Eesti Standardikeskus edastab Eesti seisukoha hiljemalt 17.01.2015.

Hetkel puudub Eestis antud valdkonna standardimise tehniline komitee, aga huvi on üles näidanud Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Huvi ja võimalike küsimuste korral täiendav info Mihkel Siitamilt (mihkel@evs.ee; 6055068)

 
Print  
AK portaal2 Pysiklient2