Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Registreeritud uus projektkomitee ja uus algupärane standardikavand „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel. Protsess ja kvaliteedinõuded“

4.08.2014

Eesti Standardikeskus on registreerinud uue projektkomitee EVS/PK 53 „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel“. Komitee loomise otsusega on asutajaliikmeteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Riigi Kinnisvara AS, Oxford Sustainable OÜ, NCC Property Development OÜ, Kolm pluss üks OÜ, Hendrikson & Ko OÜ, MTÜ Green Building Council, Pärnu Commerce OÜ, MTÜ Ökoehituse Ühing. Tänaseks on liitunud ka Eesti Projektbüroode Liit. Töörühma projektijuhiks valiti Oxford Sustainable OÜ esindaja Hadley Barrett.

EVS/PK 53 eesmärgiks on koostada uus rahvuslik standard „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel. Protsess ja kvaliteedinõuded“ (prEVS 926), mis kirjeldab kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamist ehitise ja ehitatud keskkonna (kinnisvara ja energiaprojektide) planeerimises, projekteerimises, ehituses ja kasutuses. 

Standardi koostamise ettepaneku esitasid EVS/PK 53 asutajaliikmed. Uue standardi kavandi arvamusküsitluse periood (2 kuud) on eeldatavasti jaanuar 2015 – veebruar 2015. Projekti hiliseimaks valmimise tähtajaks on planeeritud 2016. a. mai. 

Huvitatud osapooltel on võimalik projektkomiteega EVS/PK 53 liituda avalduse esitamisel vastavalt EVS juhendis 6 kehtestatud projektkomitee töökorrale.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2