Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2014

Standardi prEVS 925 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks“ koostamisettepanek

25.06.2014

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EVS/TK 2 "Tsement ja lubi") on esitanud koostamisettepaneku algupärase rahvusliku standardi prEVS 925 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks“ koostamiseks.

See Eesti standard kirjeldab tööstuslikult valmistatavaid teede aluste stabiliseerimiseks kasutatavaid materjale, mille tootmine põhineb kohaliku tsemendi- ning põlevkivitööstuse kõrvalproduktide kasutusse suunamisel. Selliste stabiliseerivate materjalide kasutamine põhineb pikaaegsel kasutuskogemusel, toetudes Eesti looduslikele oludele, kasutatavatele kohalikele materjalidele, väljatöötatud teede konstruktsioonilahendustele, andes sealjuures majanduslikult otstarbeka lahenduse. Standard liigitab materjalid 2-, 7- ja 28-päevase survetugevuse põhjal ning määrab kindlaks materjalide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised omadused. Samuti esitatakse nõuded tootmisele, vastavushindamisele, tarnimisele ja tähistamisele. Standardi käsitlusalasse ei kuulu ehitusplatsil koostisosade segamise teel valmistatud tooted.

Arvamusküsitlusele esitatakse standardikavand eeldatavasti 2014. aasta detsembris.

Standardikeskuse kontaktisik on Kairi Tänavsuu.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2