Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Korduval arvamusküsitlusel on standardikavand prEVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“

13.01.2015

Jaanuarikuu EVS Teatajaga on korduvale arvamusküsitlusele esitatud standardikavand prEVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“.

Standardisari EVS 920 käsitleb katuseehitusreegleid. Käesoleva kavandi on koostanud lamekatuste ekspert Alo Karu.

Standard prEVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“ määratleb nõuded toimivate lamekatuste konstruktsiooni- ja sõlmlahenduste ehitamiseks ning peamised nõuded lamekatustel kasutavate materjalidele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes.
Standard on mõeldud juhindumiseks lamekatuste paigaldajatele, üldehitajatele, materjalide tootjatele, projekteerijatele, arhitektidele, ehitusjärelevalvele, ekspertidele ja kasutajatele.
Standard käsitleb toimivaid lamekatuse ja –sõlmede lahendusi, kuid projekteerija või arhitekt võivad projekteerida ka teistsuguseid lahendusi.
Lamekatuseks nimetatakse katuseid, mille kalle on 1:10 või sellest väiksem. Lamekatused on üldjuhul kaetud rullmaterjaliga või katkematu hüdroisolatsiooniga. Katkematuid hüdroisolatsioone käesoleva standardi mahus ei käsitleta.
Katusehooldus on käsitletud EVS 920-1 ning lamekatuse tuleohutuse projekteerimist käsitletakse standardisarjas EVS 812.

Uue algupärase Eesti standardi koostamiseks on loodud EVS/PK 51 „Lamekatused“ ning kavand valmib eeldatavasti 2015 a. kevadel.

Ootame teie kommentaare vastaval vormil kuni 31.01.2015 a. aadressile kairi@evs.ee.

EVS-i kontaktisik: Kairi Tänavsuu

Print  
AK portaal2 Pysiklient2