Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on õhuliinide Eesti siseriiklike erinõuete standard EVS-EN 50341-2-20:2015

6.04.2015

Valminud on õhuliinide Eesti siseriiklike erinõuete standard EVS-EN 50341-2-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)“.

Standard on koostatud juba 2013. aastal ilmunud üldosa EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad“ põhjal.

Standardi üldosa on kogu Euroopa jaoks ühine. Siseriiklikud erinõuded peegeldavad aga kohalikke tingimusi ja olusid. Need tulenevad kehtivatest riiklikest seadustest või eeskirjadest ning geograafilisest paiknevusest või praktikast, mida ei saa muuta, nagu klimaatilised olud, pinnase eritakistus vms. Siseriiklikes erinõuetes ei tohi ohutust puudutavates küsimustes esitada leebemaid nõudeid kui üldstandardis.

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) annavad õhuliinide projekteerimiseks vajalikud liinile mõjuvad koormused Eesti kohta, sh tuule- ja jäitekoormused ning temperatuurimõjud. Muuhulgas on toodud ka vähimate välisõhkvahemike väärtused faasijuhtmete ja liiniväliste objektide vahel, et ära hoida inimeste sattumine elektrilahendusest tingitud ohtu. Üldiselt on Eesti siseriiklikud erinõuded mõnevõrra karmimad kui vastav Euroopa standard.

Selle standardisarja mõlemad osad (üldosa ja SEN) on õhuliinide projekteerimisel ja ehitamisel põhidokumentideks. Seega on kõrgepinge-õhuliinide projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalikud materjalid nüüdsest olemas nii eesti kui ka inglise keeles.

Tiit Metusala, EVS/TK 19

Print  
AK portaal2 Pysiklient2