Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Standardi prEVS 927 „Ehituslik põletatud põlevkivi“ koostamisettepanek

18.03.2015

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EVS/TK 2) on esitanud koostamisettepaneku algupärase rahvusliku standardi prEVS 927 „Ehituslik põletatud põlevkivi - spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“ koostamiseks.
See Eesti standard sätestab nõuded põletatud põlevkivi (PP) kohta, mis saadakse tolmpõlevkivi põletamisel elektrijaamade küttekolletes ning saadud peendispersse mineraalosa kuivsepareerimise teel. PP koosneb klinkermineraalidest, vabast lubjast, dehüdratiseerunud kaltsiumsulfaadist, klaasifaasist ning lahustumatust vabast jäägist. Käesoleva standardi kohaselt eristatakse kolme põletatud põlevkivi:
- elektrifiltritega eraldatud PP tsemendi tootmiseks nimetusega „tsemendi PP“;
- tsüklonseparaatoritega eraldatud PP poorbetooni tootmiseks nimetusega „poorbetooni PP“;
- tekstiilfiltritega eraldatud PP betooni valmistamiseks nimetusega „betooni PP“.
Standard määrab kindlaks põletatud põlevkivi omadused, vajalikud katsemeetodid ning vastavushindamise korra. ,

Arvamusküsitlusele esitatakse standardikavand eeldatavasti 2015. aasta sügisel.

Standardikeskuse kontaktisik on Kairi Tänavsuu

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2