Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

EVS 844:2004 "Hoonete kütte projekteerimine" koostatakse uustöötlus

8.04.2015

Registreeritud on standardi EVS 844 "Hoonete kütte projekteerimine" uustöötluse projekt, et täiendada 2004 aastal avaldatud Eesti algupärast standardit. Uustöötlus valmib hiljemalt 2016. aasta I kvartali lõpuks.

Tegu on standardiga, mis kehtestab nõuded ehitatavate ja rekonstrueeritavate elu-, üldkasutatavate ja tööstushoonete kütte projekteerimisel. Uustöötluses võetakse arvesse energiatõhususe paranemist tingitud muudatused nagu madalatemperatuurilised küttesüsteemid ja küttesüsteemide kadude arvestus. Samuti täpsustatakse vahepeal uuendatud EN standardite viited.

Uustöötluste koostamise ettepaneku esitas ning tööd korraldab Eesti kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus.

Kavandi eeldatav arvamusküsitlus toimub novembri- ja detsembrikuus.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Mihkel Siitam.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2